HOE VIS IK OP BAARS?

Baars zwemt in bijna alle type wateren. Van stilstaande plassen tot snelstromende beken.
Daarbij is deze roofvis door zijn aangeboren bovennatuurlijke nieuwsgierigheid en jachtinstinct gemakkelijk te vangen.

Daarentegen is zijn gedrag uiterst onvoorspelbaar en kijk je verbaasd toe hoe deze vis je kunstaas volgt, maar niet grijpt. Baarzen zijn met bijna alle technieken te vangen. Van de vaste stok tot de feeder en van de vlieghengel tot het dropshotten.
Kies je favoriete techniek en beleef het baarsvissen!

Uiterlijk

Baars (Perca fluviatilis) behoort tot de familie van de baarsachtigen (Percidae). De soort heeft een vrij grote stompe kop en een hoge rug met twee gescheiden rugvinnen (1), waarvan de voorste harde stekels heeft en een zwarte vlek (2). De kieuwdeksels lopen naar achteren over in een stekel. De flanken hebben vijf tot acht donkere verticale strepen (3). Baars kan ruim 60 cm groot en 16 jaar oud worden.

In Nederland leven twee soorten die met baars verward kunnen worden: snoekbaars en pos. Het onderscheid is te maken doordat pos geen gescheiden rugvin heeft en bij snoekbaars de zwarte vlek in de voorste rugvin ontbreekt. Baars kan zich uitzonderlijk goed aanpassen aan zijn omgeving. Boven een lichte bodem neemt hij eerder een zilverkleurige bleke kleur aan, terwijl hij in diep, ondoorzichtig water zijn donkere, sterke kleuren toont.

Leefgebied

Baars komt in bijna heel Europa voor. In delen van Spanje en Italië evenals in Zuid-Afrika en Australië is de soort geïntroduceerd. De baars komt in zowel stilstaande als stromende wateren voor. Soms ook in brakke wateren. De soort is een dagactieve zichtjager en prefereert daarom heldere wateren. Jonge baarzen houden zich vooral op in de ondiepere waterlagen met voldoende schuilmogelijkheden en leven vaak in grote scholen. Oudere dieren hebben een voorkeur voor de diepere waterlagen en leven in kleinere scholen of solitair. De paaitijd valt in de periode van maart tot juni. Het vrouwtje zet haar eieren af in een snoer terwijl ze rondjes zwemt. Het netvormige eisnoer wordt hierbij gedraaid rondom het paaisubstraat zoals waterplanten, boomwortels, takken of stenen. De geleiachtige kuit blijft vaak aan de voeten van watervogels plakken en wordt zo naar nieuwe wateren overgebracht. Baarzen behoren daardoor vaak tot de eerste vissoorten in nieuwe grindgroeven en baggermeren. In voedselarme wateren (vennen en zandafgravingen) is de baars samen met de blankvoorn de dominante vissoort. Jonge baars eet eerst zoöplankton en schakelt hierna over op macrofauna. Vanaf een lengte van ongeveer 12 cm staan er ook vissen op het menu. De baars is ondanks zijn stekels een gewilde prooi van de snoek. Baarzen staan evenals snoeken bekend om hun kannibalisme.

Bescherming

Baars behoort tot de algemeenste soorten van Nederland. In ons land zijn er geen grote bedreigingen voor baars.
Bij vertroebeling van het water is de soort als zichtjager minder succesvol en blijft dan kleiner.

De beste tijd om baars te vangen, ligt tussen eind mei tot in maart.
Maar met vissen weet je het nooit en zijn er altijd uitzonderingen op de regel!

Geschatte vangkans
september 2017
GOED

TECHNIEKEN

Met bijna elke techniek is baars te vangen. Bij de ene succesvoller dan de andere, maar dat hangt weer grotendeels af van het baarsbestand en de aanbieding van een soort aas.
Zo kan het zogeheten "baarspeuteren" op kleine baarsjes met maden onder de kant zorgen voor veel vangsten, terwijl de spinner verder uit de kant de middelgrote baars het leven zuur maakt!

Baarsvissen is gewoon lekker bezig zijn met de techniek die jij leuk vindt! Hieronder een rijtje met de bekendste technieken

Met de vaste stok op baars vissen

Op baars vissen met de vaste stok is erg leuk, spannend en kan voor leuke vangsten zorgen. Omdat baarzen in scholen leven én jagen is de kans groot, dat je na het vangen van één exemplaar, meerdere vangt.

Set baarsdobbers
"Reageer bij een aanbeet met het vissen met een worm meteen, om het slikken van de haak te voorkomen."

Met de vaste stok hoef je de vis dan ook niet ver uit de kant te zoeken. Baars is een zichtjager en reageert fel op elke beweging. Een prima aasaanbieding is zo'n paar centimeter boven de bodem. De worm of maden hebben alle bewegingsvrijheid en vertonen een onweerstaanbaar aasje voor de baars. Vaak bereikt het aas de gewenste diepte niet eens en wordt tijdens het afzinken al verorbert. Om de baarzen aan de gang te houden, is het bijvoeren van wat maden voldoende.

Hengel

Een lichte vaste stok van zo'n 7 meter is meer dan voldoende. Omdat de baarzen zich vaak korter dan de genoemde lengte ophouden, dien je de hengel in te korten door het weglaten van enkele hengeldelen.

Hoofdlijn

Een nylon lijn van 14/00 is voldoende naar gelang de omstandigheden. Baarzen hebben de eigenschap zich vast te zwemmen in het groen. Een dikkere hoofdlijn biedt dan ook net dat stukje meer zekerheid.

Onderlijn

Weliswaar heeft de baars geen tanden, maar ook met de onderlijn niet te dun gaan. Ook hier volstaat een nylon lijn van 14/00. Baars grijpt je aas heus wel, ook bij een wat dikker onderlijntje. Voor een mooie dwarreling mag de onderlijn wat langer zijn. Denk hierbij aan pakweg 40 cm.

Haken

De bek van een baars is relatief groot. Vis je met maden dan is een haakmaat 14 een prima keuze. Met een worm mag je gerust voor haakmaat 12 gaan. Persoonlijk vis ik altijd barbless, dus zonder weerhaakje. Althans, bij elke visserij vis ik weerhaakvrij.

"Vis een stukje boven de bodem, om de aandacht van de baarzen meer te trekken."

Baars is een erg gulzige rover en hoe snel je ook altijd reageert, het haakje kan soms wat dieper zitten dan je lief is. Vrij van een weerhaak vergemakkelijkt het onthaken dan een stuk beter.

Met kunstaas op baars vissen

Spinner Blue Fox Vibrax

Spinner

Kleine spinners, baars kan er geen genoeg van krijgen... Zilver, goud en rood, van klein tot middelmaat, doen het altijd goed. Begin met de oever af te vissen, dicht langs obstakels en waterplanten en vis vervolgens steeds een beetje verder uit de kant. Vis zeker ook de waterlagen af, door zo nu en dan dieper en ondieper te vissen. Vis de spinner niet al te diep. Zo voorkom je dat je vast komt te zitten en loop je de jagende baars in de bovenste waterlagen niet mis. Omdat baars nogal grillig is in het volgen en pakken van je kunstaas, dien je het aas zeker niet monotoon binnen te vissen. Soms volgt baars de spinner alleen maar en doet verder niets. Als deze plots stil valt of snelheid mindert, omdat je de oever dicht nadert, slaat baars alsnog toe. Dus variatie toepassen in de inhaalsnelheid is succesvoller.

Twister

Prima aas voor licht stromend water. Felle kleuren genieten de voorkeur. Je kunt de twister verticalen of met kleine tikjes op de bodem binnenvissen. Bied de twister niet op al te grote diepte aan, maar vlak onder de kant op een halve tot een hele meter. Want op de ondiepe stukken kun je soms ook grote baarzen vangen, omdat zich hier juist vaak schooltjes voorn en kleine baars ophouden, die een prooi vormen voor de grote baars.

Met maden op baars vissen

Wil je echt vangstgarantie of ben je een echte baarspeuteraar, dan is het vissen met maden wellicht wat voor jou! Baars tot pakweg 10 cm. is prima te verleiden met deze kronkelaars. Vooral in niet al te ondiepe poldersloten - met helder water op een harde bodem of minder helder water op een venige bodem - zijn altijd wel baarsjes te vinden. Vaak pal onder de kant waar de wind op staat, vind je kleine baars, want daar worden prooidieren tegenaan 'gedrukt'. Vis op verschillende dieptes en laat de maden speels door het water dansen.

Dropshotten op baars

Dropshot montage met twister

Deze techniek is een soort van baarspeuteren, maar dan met kunstaas. Door middel van kleine tikjes uit de pols kun je het aas lang op één plek laten dansen. Kam de hotspot uit door je steeds een meter te verplaatsen. De meeste aanbeten volgen na een verplaatsing van het aas. Zorg dat je de baars wat tijd geeft om het gewichtsloze aas naar binnen te zuigen. Zou je direct aanslaan, dan mis je veel vis.

"Je kunt veel loodstaafjes verspelen in obstakelrijke wateren wat slecht is voor het milieu en je beurs. Gebruik daarom alternatieven gemaakt van ijzer, zoals schroeven e.d."

Gebruik een hengel met een soepele top (kan eventueel met een winkle picker), 10/00 gevlochten lijn, 25/00 fluorocarbon als onderlijn, dropshothaak maat 4, shadjes van 4 tot 5 cm. lang en circa 10 grams staafloodjes. Monteer de haak op zo'n 25 tot 40 cm. boven het loodje. Alternatieve aassoorten zijn een worm en zelfs een stukje ventielslang of postelastiek!

AAS

Mestpieren, maden, regenwormen, kleine spinners en shadjes zijn allemaal uitstekende aassoorten om baars te verschalken. Maden trekken doorgaans meer de kleinere exemplaren aan, terwijl een worm een magische aantrekkingskracht heeft op bijna alle baarzen. Klein kunstaas wordt gegrepen door baarzen vanaf zo'n 15 cm.

VAN AANBEET TOT SCHEPNET

Aanbeten van baarzen zijn krachtig en snel. Tijdens de dril blijft de vis continue stoten en blijft dicht bij de bodem. Een gehaakte baars heeft de neiging zich vast te zwemmen in het groen en dirigeer de vis uit de richting van waterplanten.
Leid de baars naar je schepnet toe en niet andersom.

VISVEILIGHEID

Baars is zeer gulzig en voorkom ten alle tijden het slikken van de haak. Raak, zoals bij elke andere vis ook, de baars aan met natte handen en dus NIET met een handdoek vanwege de stekels!

Was deze informatie nuttig?

JA
0
NEE
0