HOE VIS IK OP BRASEM?

Van de vele uitzettingen in het verleden en de destijds nog troebele helderheid van het water, heeft brasem goed van geprofiteerd. De populatie wist de talrijk voorkomende blankvoorn te overheersen.
Tegenwoordig is het water stukken helderder en brasem heeft in zowat alle wateren een eigen bestand gehandhaafd.

Brasems laten zich gemakkelijk vangen. Met name de feederhengel associeert zich met deze bodemvis. Omdat brasems als het ware alleseters zijn, heb je ook nog legio keuze als het op aas aan komt.

Uiterlijk

Brasem (Abramis brama) is een hooggebouwde zijdelings afgeplatte vis die behoort tot de karperachtigen (Cyprinidae). De kop is relatief klein met een uitstulpbare onderstandige bek (3). De jonge dieren hebben zliverkleurige flanken, oudere brasems hebben een donkergrijze tot donkerbruine kleur. In de paaitijd krijgen de mannetjes witte paaiuitslag. De soort kan tot 80 cm lang worden maar wordt in Nederland doorgaans niet groter dan ruim 60 cm.

Brasem kan van gelijkende soorten onderscheiden worden op basis van het aantal vinstralen in de anaalvin (24-32) en het aantal rijen schubben tussen de zijlijn en rugvin (11-12) (1). Kolblei heeft een groter oog (2) en minder schubben tussen de zijlijn en rugvin (7-9) (1), Donaubrasem heeft een langere anaalvin (41-48 vinstralen) en blauwneus heeft een verdikte neus en u-vormige bek.

Leefgebied

Brasem komt in een groot deel van Europa voor met uitzondering van Schotland, noordelijk Scandinavië, het Iberisch Schiereiland, Italië en Griekenland. Het verspreidingsgebied strekt zich uit tot aan het Aralmeer in Azië. De soort heeft een voorkeur voor stilstaande tot langzaamstromende diepere voedselrijke wateren zoals de benedenlopen van grotere rivieren, meren en kanalen. Met zijn uitstulpbare bek zoekt brasem naar ongewervelden in zachte bodems. De jonge dieren filteren dierlijk plankton uit de waterkolom. Brasem paait in de periode van april tot juni in ondiep water, bij voorkeur op watervegetatie. Bij gebrek aan planten wordt op houtig substraat of stenen paaien.

Bescherming

Brasem behoort tot de algemeenste soorten van Nederland en kent weinig bedreigingen. Door het voedselarmer en helderder worden van het water neemt de brasembezetting in veel wateren af. De soort is opgenomen in de Visserijwet en heeft geen minimummaat of gesloten tijd.

De beste tijd om brasem te vangen, ligt tussen begin juli tot medio november.
Maar met vissen weet je het nooit en zijn er altijd uitzonderingen op de regel!

Geschatte vangkans
september 2017
GOED

TECHNIEKEN

Met bijna alle vistechnieken is brasem te vangen. Zelfs roofvissers vangen bij hoge uitzondering wel eens een brasem aan een klein stuk kunstaas.
Maar de beste technieken zijn toch wel de vaste stok en vooral de feeder, omdat brasem een bodemazer is, die houdt van een rustige aasaanbieding. De feedertechniek heeft het goede van beide.

Met de vaste stok op brasem vissen

Hengel

Een hengel tussen de 8 en 14 meter met of zonder topelastiek is voldoende. Met name in de vroege ochtend zwemmen de grotere brasems dicht bij de oever op zoek naar voedsel, waardoor deze techniek uiterst succesvol kan zijn.

Feedervissen op brasem

ZANDWINPUTTEN

De vele zandwinputten die Nederland rijk is, dateren veelal uit de jaren 60 & 70. De condities van deze wateren zijn optimaal voor brasem. Omdat deze putten bij karpervissers beliefd zijn en er nogal wat hoogwaardig voer in het water belandt, kun je je wel voorstellen dat ook hier uitzonderlijk grote brasems zwemmen

Zandwinputten hebben grote diepteverschillen en een onregelmatig bodemprofiel. Vis altijd op, boven of onder een talud op een diepte tussen de 3 en 7 meter.
De diepte peil je met een loodje. Een 50-70 grams loodje daalt ongeveer één meter/seconde.

Zeer lonend is het voorvoeren op deze putten. Voer 's avonds laat een hoeveelheid mini-boilies, maïs en lokvoer. In de vroege ochtend kun je meteen beginnen met vissen!. Ga echter niet meteen beginnen met een korf vol met voer, maar pak een licht clip- of wartellood van zo'n 40 gram om de aanwezige vissen niet te verstoren. Beginnen de vangsten terug te lopen, dan vervang je het loodje door een voerkorf en verleng je tevens de onderlijn iets.

AAS

Brasem is een echte alleseter, met een voorkeur voor wormen en mais.

Lokvoer

Zoet, dat is waar brasem van houdt. In de handel is er een groot keur aan speciale brasem lokvoertjes verkrijgbaar. Maar je kunt het ook zelf maken en verrijken met een zoetstof of geurtje.

VAN AANBEET TOT SCHEPNET

VISVEILIGHEID

Was deze informatie nuttig?

JA
0
NEE
0