HOE VIS IK OP SNOEKBAARS?

Om snoekbaars te vangen hoef je inderdaad niet direct in het bootje te stappen en je kunstaas tot duizelingwekkende dieptes te sturen. Ook vanuit de kant met de juiste aanpak sla je zeker geen slecht figuur. Door het steeds helder wordende wateren verplaatsen zich de snoeklbaarspopulaties naar meer troebele wateren.

Eenmaal zo'n water gevonden is het zaak je kunstaas goed aan te bieden. Vergeet zeker niet de zogenaamde hotspots in de paaitijd. De snoekbaarzen liggen dan niet ver uit de kant dicht tegen steenrijke oevers aan. Laten we eens gaan kijken naar deze prachtige roofvis.

Uiterlijk

Snoekbaars (Sander lucioperca) is een roofvis die behoort tot de familie van de baarzen (Percidae) en heeft een langgerekt lichaam met twee rugvinnen een spitse kop en grote scherpe tanden. De bovenkaak loopt door tot achter het violet oplichtende oog (2). De flanken zijn lichtgrijs tot zilverkleurig met donkere verticale strepen.

Snoekbaars kan een lengte van 130 cm bereiken, maar wordt zelden langer dan 100 cm. De 2 rugvinnen zijn gescheiden, de voorste heeft uitsluitend harde stekels (1). Van de soorten die gelijkenis vertonen heeft baars een donkere vlek in de eerste rugvin, snoek en pos hebben één aaneengesloten rugvin.

Leefgebied

Het oorspronkelijke leefgebied van snoekbaars strekt zich vanaf de Elbe uit tot Centraal-Azië inclusief het stroomgebied van de Donau en de stroomgebieden rondom de Oostzee. Door uitzettingen ten behoeve van de visserij komt de soort tegenwoordig ook in veel andere stroomgebieden voor. In Nederland is de soort vanaf het begin van de 20e eeuw massaal uitgezet. Snoekbaars heeft een voorkeur voor relatief diep troebel water zonder waterplanten in de midden en benedenlopen van rivieren en grotere stilstaande wateren. In Nederland komt snoekbaars in meren, plassen, rivieren en kanalen voor. De paaitijd valt in de periode van april tot juni. Hiervoor worden de ondiepere oeverzones opgezocht. Het mannetje maakt een ondiepe kuil van ongeveer vijftig centimeter doorsnee in de zand- of grindbodem en houdt dit nest schoon. De vrouwtjes bezoeken deze nesten kort, waarbij een klomp eieren wordt afgezet en bevrucht. Het mannetje bewaakt en verzorgt het nest tot de eieren uitkomen. De jonge dieren leven van dierlijk plankton. Vanaf een lengte van ongeveer 10 cm schakelen ze volledig over op vis. Snoekbaars is lichtschuw en jaagt nabij de bodem.

Bescherming

Snoekbaars is een uitheemse ingeburgerde soort in Nederland die algemeen voorkomt. In troebele voedselrijke meren kan de soort hoge dichtheden bereiken en neemt hierbij de plaats van snoek als predator over. Door het toenemen van het doorzicht als gevolg van waterkwaliteitsmaatregelen lijkt het snoekbaarsbestand af te nemen. Doordat de soort een geliefde consumptievis is, vormen stroperij en overbevissing een bedreiging voor een natuurlijke leeftijdsopbouw. De snoekbaars is opgenomen in de Visserijwet en heeft een minimummaat van 42 centimeter en een gesloten tijd van 1 april tot en met 31 mei.

De beste tijd om snoekbaars te vangen, ligt tussen begin augustus tot in december.
Maar met vissen weet je het nooit en zijn er altijd uitzonderingen op de regel!

Geschatte vangkans
september 2017
GOED

TECHNIEKEN

Met kunstaas op snoekbaars vissen

Streetfishing op snoekbaars

Slepend vissen op snoekbaars

AAS

VAN AANBEET TOT SCHEPNET

VISVEILIGHEID

Was deze informatie nuttig?

JA
0
NEE
0